میز الکترونیک خدمات سازمان توسعه تجارت ایران

لطفا منتظر بمانید...

ضرورت ارزیابی و انتخاب برندهای برتر ایرانی

ضرورت ارزیابی و انتخاب برندهای برتر ایرانی


برند - نام نشان

امروزه در بازارهای رقابتی و در حال توسعه دنیا صاحبان کسب و کار نیازمند حفظ خود در رتبه های بالای بازار می باشند. بر این اساس لازم است بنگاه ها، ضمن برندسازی و مدیریت آن همواره وضعیت برند خود را در مقایسه با رقبا ارزیابی نمایند. ارزیابی که بین صاحبان برندها در بازار صورت می پذیرد علاوه بر ایجاد شور و رقابت در میان فعالان اقتصادی و ایجاد یک مسابقه در نوآوری و بالابردن کیفیت و تنوع محصول، موجب تعلق خاطر بیشتر همه ذینفعان مخصوصا مصرف کنندگان می شود و مصرف کنندگان با شفافیت و آگاهی برترین های بازار خود را می شناسند و می توانند حرکت و مسیر آنها را در بازار رصد نموده و همواره اجابت درخواسته ای مبتنی بر حقوق خود را با آن تطبیق نمایند.

ارزیابی برند ها در دنیا به صورت ارزیابی و رتبه بندی آنها توسط سازمان ها یا نهادهای دولتی و یا مورد قبول تمامی ص نایع و سازمان ها صورت می پذیرد، تا عالوه بر انجام صحیح این فرآیند حساس و حفظ سلامت و صداقت در انجام کار بتواند موجب شفاف سازی فضای رقابتی کسب و کار، تجلیل و حمایت از بزرگان اقتصادی و همچنین ترغیب بنگاه های کوچکتر به حرکت و رشد به سمت بالندگی و موفقیت بیشتر شود. امروزه این قبیل رتبه بندی ها در اکثر کشورهای بزرگ و صنعتی دنیا در حال انجام است.